CZYM JEST COACHING ?

 

"Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia.” 

Washington Irving

 

 

 

Coaching jest jedną z najbardziej skutecznych form rozwoju osobistego

Jest procesem, który opiera się na: profesjonalnej, partnerskiej, opartej na szacunku
i zaufaniu relacji Twojej i coacha. 

 

Coach jest towarzyszem w zmianie. Wydobywa te umiejętności i zasoby, które już posiadasz i dąży do pełnej realizacji Twojego wewnętrznego potencjału. Jego zadaniem jest wspieranie Ciebie w przebyciu drogi z punktu, w którym jesteś w danej chwili, do punktu, w którym chciałbyś być

Może być tak, że czujesz silną potrzebę zmiany, jednak nie wiesz gdzie chciałbyś się znaleźć, ani co tak naprawdę może być twoim celem. 

Coaching pozwoli Tobie odkryć to, co da Ci poczucie szczęścia, spokoju, większego spełnienia. 

W procesie coachingowym ważne są dwie rzeczy: praca z coachem i praca samodzielna, która odbywa się pomiędzy spotkaniami. Obie te płaszczyzny działań mają na celu: wydobycie Twoich mocnych stron i pomoc w przełamaniu osobistych barier i ograniczeń stojących na drodze do osiągnięcia celu. 

Istotne jest to, że całkowita odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i podejmowanie działań pozostaje w Twoich rękach

 

JAK WYGLĄDA COACHING?

-COACH POMAGA KLIENTOWI SPRECYZOWAĆ CEL NA PROCES

-DZIĘKI ZADAWANIU  OTWIERAJĄCYCH PYTAŃ, I STOSOWANIU RÓŻNORODNYCH, OPRACOWANYCH NAUKOWO NARZĘDZI , POBUDZA KLIENTA DO MYŚLENIA I POGŁĘBIA JEGO ŚWIADOMOŚĆ

-COACH DAJE DUŻO PRZESTRZENI, NIE NACISKA, NIE MANIPULUJE, NIE OCENIA

-KLUCZOWE W COACHINGU JEST SKUPIENIE SIĘ NA ROZWIĄZANIU PROBLEMU I NA MOTYWOWANIU DO DZIAŁANIA.

 

Dzięki coachingowi

 

 • lepiej poznasz siebie
 • będziesz łatwiej identyfikował cele i optymalizował swoje działania 
 • utrwalisz i udoskonalisz swoje kompetencje i umiejętności, nauczysz się pełniej z nich korzystać 
 • rozwiniesz nowe strategie myślenia i działania 
 • skoncentrujesz się na rozwiązaniach, a nie poszukiwaniach przyczyn problemów 
 • przyspieszysz tempo rozwoju i polepszysz efekty działania.

 

 

PROCES COACHINGOWY: 

 

 • jest dobrowolny
 • niczego od Ciebie nie wymusza
 • opiera się głównie na słuchaniu i zadawaniu pytań przez coacha 
 • pobudza do myślenia 
 • przebiega w atmosferze szacunku, zaufania i akceptacji wobec Twoich wartości 
 • koncentruje się na osiąganiu celu 
 • dąży do świadomego dokonania zmian
 • pomaga niwelować stres, który często towarzyszy zmianom 
 • coach pomaga Tobie uczyć się, a nie jest po to by uczyć, nie daje gotowych rozwiązań, jest daleki od subiektywnej oceny.

 

Barbara Kozynacka Copyright Reserved 2014