ROZWÓJ & WARSZTATY

JUŻ W KWIETNIU RUSZAJĄ NOWE WARSZTATY!

 

 

WARSZTATY COACHNIGOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

(„NIE MA SAMOTNEJ WYSPY” :) )

 

Dwudniowe spotkanie z coachingiem, mające zainspirować Cię do pozytywnej zmiany w życiu zawodowym.

Dzięki warsztatom:

 • Lepiej poznasz swoje słabe i mocne strony
 • Rozwiniesz w sobie umiejętności radzenia sobie z przekonaniami ograniczającymi ,  blokującymi Twoje działania
 • Uzyskasz wsparcie w zakresie budowania własnego wizerunku przedsiębiorcy
 • Zastanowisz się nad wizją rozwoju własnej firmy
 • Odkryjesz skąd czerpać  pozytywną energię i motywację do działania
 • Będziesz mieć szansę by podzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami warsztatów

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Praca nad świadomością, odkrycie własnych słabych i mocnych stron. Analiza tego, co jest dla Ciebie ważne, jakimi wartościami chcesz kierować się w życiu zawodowym. Określenie miejsca, w którym teraz się znajdujesz, jeśli chodzi o rozwój własnej firmy. Poszukiwanie rozwiązań, które pomogą Ci wykorzystać Twoje mocne strony by działać bardziej produktywnie.

2. Zapoznanie się z  „własnym bohaterem” i bohaterami innych uczestników. Szukanie inspiracji podczas tworzenia wizerunku profesjonalnego przedsiębiorcy. Konkretyzowanie własnych oczekiwań dotyczących budowanie tego wizerunku.

3. Poznanie i zrozumienie „wewnętrznego krytyka”. Wspólne zastanowienie się nad tym, jak negatywne przekonania wpływają na nasze działania i jakość pracy. Poznanie technik coachingowych przydatnych w pracy z wewnętrznym krytykiem, ograniczającymi przekonaniami i negatywnymi nawykami.

4. Praca nad motywacją. Zastanowienie się nad „pedałami gazu i hamulca”, które „naciskasz” będąc w drodze do sukcesu. Odkrywanie nowych, sprzyjających do działania, sposobów myślenia. Stworzenie indywidualnej wizji rozwoju poprzez ćwiczenie: „Mapa celów”.

COACH PROWADZĄCY: BARBARA KOZYNACKA ACC ICF

 

 

 

 

 

Komunikacja interpersonalna 

 

 •  2-dniowe szkolenie, zawierające warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w praktyce. 
 •  Uczestnik pozna nowoczesne metody improwizacji, aktywnego słuchania oraz radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi. Ponadto posiądzie szeroką wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej ze szczególnym uwzględnieniem mowy ciała.

Budowanie asertywności 

 

 • 2-dniowy intensywny trening asertywności, 
 • w trakcie którego przedstawione zostaną skuteczne narzędzia i metody służące do wyznaczania granic do respektowania przez innych. Kreowania postawy aktywnej w sytuacjach zagrożenia własnego „ja” oraz walki z toksycznymi nawykami.

Sztuka autoprezentacji i budowania pewności siebie 

 

 • 3-dniowe szkolenie z wykorzystaniem elementów warsztatu, 
 • zawierające budowanie samoświadomości uczestnika, pracę z ograniczającymi przekonaniami i obawami oraz wzmocnienie samooceny.
 • Dodatkowo w programie szkolenia uwzględnione zostały skuteczne narzędzia, znajdujące zastosowanie w publicznych wystąpieniach oraz zasady etykiety biznesowej. 

 

Zarządzanie sobą w czasie z metodami motywacyjnymi 

 

 • 2-dniowe szkolenie, 
 • doskonalące zasady skutecznej organizacji w pracy i życiu codziennym, radzenie sobie z ograniczającymi nawykami oraz narzędzia i metody użyteczne w planowaniu. 

 

Radzenie sobie ze stresem 

 

 • 1-dniowy warsztat pomagający w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i obawami. 
 • Wykorzystanie innowacyjnej metody „warsztatów przyszłości” oraz nowoczesnych narzędzi do walki ze stresem. 

 

Kreatywność 

 

 • 1-dniowy warsztat ułatwiający rozwiązywanie zagadnień i problemów w sposób twórczy. 
 • Narzędzia i metody, które z pewnością przydadzą się osobom, chcącym rozwinąć niestandardowy sposób myślenia. 

 

Jak odnaleźć się w grupie – zespole pracowniczym? 

 

 • 1-dniowe szkolenie 
 • obejmuje kształtowanie samoświadomości grupowej – odnalezienie swojej roli w zespole, efektywne metod pracy w grupie z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. 
 • Uczestnik pozna swoje mocne strony w relacjach z grupą i uzyska wskazówki w zakresie obszarów, które należy rozwijać. 

 

Profesjonalne przygotowanie się do rekrutacji + doradztwo zawodowe indywidualne 

 

 • 2- dniowe szkolenie 
 • dotyczące sporządzania skutecznych dokumentów aplikacyjnych, sztuki autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej oraz przygotowania się do rekrutacji prowadzonej metodą Assessment Center. 
 • Dodatkowo każdy z uczestników ma możliwość odbycia godzinnego indywidualnego doradztwa zawodowego lub edukacyjnego.  

 

 

 

Barbara Kozynacka Copyright Reserved 2014